OGŁOSZENIA

 

Warsztaty PC-Crash

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zaprasza do wziącia udziału w warsztatach doskonalenia obsługi programu PC-Crash.

Szczegóły znajdują sią w serwisie Warsztaty PC-Crash

Osobom zainteresowanym szczegółowych informacji udzieli Zarząd Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
stowarzyszone z Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.